fbpx
כנס האגודה הישראלית לקרימינולוגיה "פשיעה, קורבנּות ומערכת אכיפת החוק: היבטים מקומיים ובינלאומיים"

כנס האגודה הישראלית לקרימינולוגיה "פשיעה, קורבנּות ומערכת אכיפת החוק: היבטים מקומיים ובינלאומיים"

ביום רביעי, 17.05.2017, השתתפו נציגות תכנית "בצדק", אתי רחמים וכרמית קלר חלמיש,  בכנס  האגודה הישראלית לקרימינולוגיה- "פשיעה, קורבנּות ומערכת אכיפת החוק: היבטים מקומייםובינלאומיים". ההרצאה, שהייתה חלק ממושב שעסק בצדק מאחה וחלופות אשר נוהל ע"י...
נגישות