fbpx

יתרונות לקהילה

תכנית "בצדק" מאופיינת ברגישות גבוהה לנפגעי משנה – כל מי שנפגע מהמעשה בעקיפין כתוצאה מהפגיעה בנפגע/ת. התכנית רואה חשיבות רבה בשיתופם ובשיתוף תומכים בתהליכים. תומכים ונפגעי משנה יכולים להיות חברים, בני משפחה, עמיתים בעבודה, שכנים וכדומה. זהותם נקבעת במהלך התהליך על ידי הצדדים, בכפוף לרצונם ולהסכמתם.

מה תורמת התכנית לחברי הקהילה? 

  • הזדמנות לשתף בהשפעות של מעשה הפגיעה על חייהם.
  • הזדמנות לבטא את האופן שבו הם חוו את הפגיעה.
  • ההזדמנות להיות שותפים לקביעת האופן בו יתוקנו הפגיעות.
  • הזדמנות להשפיע על רמת ביטחונם ואיכות חייהם.
  • הזדמנות לאשש את נורמות ההתנהגות המקובלות בקהילה.
  • הזדמנות לאחות ולשפר מערכות יחסים בתוך הקהילה.
  • הזדמנות לתרום לתחושה של עשיית צדק.
בימוי וצילום: בעז אולנדר, צילום: איריס דומאני, עריכה: נוהר חסין
נגישות