fbpx
תהליך צדק מאחה

מהו התהליך

מטרת התהליך היא לאפשר לנפגעי פגיעה מינית לקבל תיקון הפגיעות שנגרמו להם כתוצאה מהמעשה. התיקון מתאפשר כאשר הפוגע לוקח אחריות על הפגיעות שגרם ופועל בכדי לתת מענה לצרכים שמבטא הנפגע.

תהליך במשפחה

תהליכי צדק מאחה בתוך המשפחה יכולים להתאים, בראש ובראשונה, לנפגע/ת שרוצה לחולל שינוי במערכות היחסים שלה עם האנשים המשמעותיים לה/ו במשפחה. התהליכים יכולים להתאים למשפחות שמעוניינות לשפר את הקשרים המשפחתיים, מעוניינות להבין את החוויה של הנפגע/ת ולגבש הסכמות.

תהליך צדק מאחה במשפחה
הטרדות מיניות במקום העבודה

תהליך במקומות עבודה

צדק מאחה הוא תהליך שנועד לאפשר לנפגעות ונפגעי פגיעה והטרדה מינית לקבל הכרה בפגיעה שנגרמה להם, ומענה לצרכים שיצרה אצלם. התהליך מאפשר להם לבטא את הצרכים הללו ולקבל מענה רלוונטי, כאשר הפוגע לוקח אחריות על הפגיעה שגרם. מתוך הכרה והסכמה הוא פועל לתיקון הנזקים שנגרמו בהתאם לצרכים שביטא/ה הנפגע/ת.

נגישות