fbpx
<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/בצדק-455441364588032/" data-tabs="timeline" data-small-header="true" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"></div>

תהליך צדק מאחה בפגיעות מיניות

מטרת התהליך היא לאפשר לנפגעי פגיעה מינית לקבל תיקון הפגיעות שנגרמו להם כתוצאה מהמעשה. התיקון מתאפשר כאשר הפוגע לוקח אחריות על הפגיעות שגרם ופועל בכדי לתת מענה לצרכים שמבטא הנפגע.

תהליך צדק מאחה מפגיש את הנפגע, הפוגע ואנשים נוספים שהמעשה השפיע עליהם: בני משפחה, חברים וחברי קהילה, כדי לדון בפגיעות ובצרכים שנוצרו כתוצאה מהפגיעה המינית. לאחר תהליך הכנה יסודי של כל אחד מהמשתתפים, מתקיים מפגש ביניהם.

במהלך המפגש המשותף מתקיים שיח ישיר ובלתי אמצעי בין כל המשתתפים, המאפשר לכל אחד מהם לדבר על הפגיעה, על השלכות המעשה עליו, להביע רגשותיו, מחשבותיו ולשאול שאלות. המפגש מתחיל בשיח רגשי, וממשיך בבניית הסכם איחוי, תיקון ופיצוי הנפגע. על ההסכם להיתפש כהוגן, צודק ולהיות מקובל על כולם.

תהליכי צדק מאחה בפגיעות מיניות מבוססים על כיבוד פרטיותם של המשתתפים ועל שמירת סודיות. כמו כן הם מבוססים על שיתוף פעולה מצד כל המשתתפים. אלה הם תהליכים רצוניים; השתתפותם של כל המשתתפים הינה מתוך רצון חופשי לאורך כל שלבי התהליך .
תהליכי צדק מאחה בפגיעות מיניות אינם תהליכים טיפוליים והם אינם מהווים חלופה לטיפול. אלה הם תהליכים בין אישיים ומשפחתיים היכולים לתרום לתחושה של עשיית צדק. הם יכולים להניע צעידה קדימה לקראת עתיד טוב יותר ולהוות צעד חיוני בתהליך המוביל לקראת סגירת מעגל.

תהליך צדק מאחה מאפשר לנפגע לקבל הכרה בפגיעה, להשמיע את קולו, לבטא רגשות, לבקש תשובות לשאלות שמטרידות אותו, ולקחת חלק פעיל בקביעה כיצד יתוקנו הפגיעות. לפוגע מאפשר התהליך להכיר בפגיעה שגרם, להבין את השפעות התנהגותו על חייהם של אחרים, לפעול למען תיקון הפגיעה ולהשתלב מחדש בקהילה.

התהליכים מונחים על יד מנחים מקצועיים שעברו הכשרה ייחודית של תהליכי צדק מאחה בפגיעות מיניות.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/ysyDDTjXhIs?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] -->בימוי וצילום: בעז אולנדר, צילום: איריס דומאני, עריכה: נוהר חסין
נגישות