fbpx

תכנית צדק מאחה בפגיעות מיניות

התוכנית מיועדת לנשים וגברים שנפגעו מינית במהלך חייהם, בפגיעה חד פעמית או מתמשכת. התכנית מציעה אפשרות לנהל שיח בן הנפגע לבין האדם שפגע בו, במטרה להביא את הפוגע לכלל הכרה בפגיעה שגרם, להבנת השלכותיה ולבנייה משותפת של תכנית מוסכמת לתיקון ופיצוי.
תכנית צדק מאחה בפגיעות מיניות נותנת מענה לצרכים הייחודיים של נפגעי ונפגעות פגיעות מיניות אשר אינם מקבלים מענה במסגרות ההליך המשפטי הפורמלי, רפואת הגוף ורפואת הנפש. התכנית עשויה לתרום לתחושה של סגירה (closure) ולאפשר התקדמות בתהליך ההחלמה.
משולש הצדק
המענים החברתיים המוצעים היום הן לנפגעים והן לפוגעים בפגיעות מיניות כוללים טיפול פסיכולוגי, טיפול רפואי והליך משפטי, אולם חסר בהם מענה למספר צרכים חיוניים, מרכזיים, של נפגעים, פוגעים ושל הקהילה. צרכים אלה הם:
  • צורך של הנפגע לקבל מהפוגע ומהקהילה הכרה בפגיעה שנגרמה לו ובהשלכותיה על חייו;

  • צורך של הפוגע לקבל מהנפגע ומהקהילה הכרה באנושיותו ובהיבטים החיוביים של אישיותו;

  • צורך של הקהילה בהבנה, בתחושת בטחון, בהשמעת קול המגנה את המעשה, ובתיקוף נורמות התנהגותיות שאינן פוגעניות.

מפגש מובנה ומונחה בין הנפגע/ת, הפוגע וקהילה תומכת, שמתקיים לאחר בדיקת התאמה וסדרת פגישות הכנה אישיות יכול לתת מענה לצרכים הללו.
בכל תהליך נשמרת גמישות המאפשרת להתאים אותו לצרכי המשתתפים בו.
בימוי וצילום: בעז אולנדר, צילום: איריס דומאני, עריכה: נוהר חסין
נגישות