fbpx

כל מה שאתם צריכים לדעת על צדק מאחה ופגיעות מיניות

גישת "הצדק המאחה" שונה מהתפיסות המקובלות, שלפיהן מטרת ה"צדק" היא הענשתו של מבצע העבירה על ידי החברה. על פי הצדק המאחה, השואב את ערכיו מתחום הגישור, כמו גם ממסורות יישוב סכסוכים של עמים ילידיים, פגיעה במבצע העבירה אינה תמיד יעילה לחברה ולקרבן העבירה כאחד. לעומת זאת, התמודדות של העבריין עם מעשיו, קבלת אחריות מצדו, גינוי מצדו של העבירה שביצע ושל הפגיעה באדם אחר, בקשת סליחה ופיצוי הקורבן, כל אלה מאפשרים איחוי של הפגיעה ומאפשרים לקורבן להתאושש מהחוויה שעבר.

תוכנית "בצדק" מתמקדת בגישת הצדק המאחה בפגיעות מיניות ועל כן מידע נוסף על פגיעות מיניות ניתן יהיה למצוא בהמשך.

צדק מאחה מול צדק מעניש

צדק מאחה מול צדק מעניש

צדק מאחה בישראל ובעולם

צדק מאחה בישראל ובעולם

מהו צדק מאחה

מהו צדק מאחה

פגיעה מינית

מהי פגיעה מינית
נגישות