fbpx

תהליך במשפחה

תהליכי צדק מאחה בתוך המשפחה יכולים להתאים, בראש ובראשונה, לנפגע/ת שרוצה לחולל שינוי במערכות היחסים שלה עם האנשים המשמעותיים לה/ו במשפחה. התהליכים יכולים להתאים למשפחות שמעוניינות לשפר את הקשרים המשפחתיים, מעוניינות להבין את החוויה של הנפגע/ת ולגבש הסכמות.
השיח, המתרחש במסגרת תהליך הצדק המאחה, מתמקד בפגיעה, בתחושות וברגשות של המשתתפים, במתן תוקף לפגיעה ולהשלכותיה. הוא יכול להוביל לתיקון מערכות היחסים שנפגמו.
תהליכי צדק מאחה בפגיעות מיניות מתנהלים במרחב בטוח ומאפשר, תוך התאמה לצרכים הייחודיים של המשתתפים. את זהותם של בני המשפחה המשתתפים בתהליך קובע/ת הנפגע/ת. לקראת המפגש המשותף  מתקיימות   פגישות הכנה אישיות עם כל אחד מהמשתתפים.
סדרת מפגשי הכנה, מובילים בהדרגה למפגש בין הנפגע/ת לפוגע. מטרתם להבטיח שהמפגש המשותף יהיה תורם ומקדם עבור כולם, וכי במהלכו לא תיגרם פגיעה נוספת לאף אחד מהמשתתפים.
במפגש המשפחתי ניתנת לכל אחד מבני המשפחה הזדמנות לבטא את רגשותיו, לשאול שאלות, להביע אמפתיה ודאגה כנה לבני המשפחה, להקשיב ולהבין טוב יותר את הפגיעה, את השלכותיה, לשמוע מהם הצרכים של הנפגע/ת ולהגיע להסכמה משותפת על הדרך שבה יש לתקן את הפגיעה ו/או להתנהל בעתיד במרחב המשפחתי.
תהליכי צדק מאחה בתוך המשפחה אינם תהליכים טיפוליים והם אינם מהווים חלופה לטיפול.
נגישות