fbpx

עלינו

"בצדק" – תכנית צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית, פועלת במסגרת "המרכז הישראלי לגישות מאחות" [ע"ר], מפתחת ומיישמת תהליכי צדק מאחה בפגיעות מיניות בישראל. התכנית מבוססת על מודלים של תכניות צדק מאחה מקבילות מרחבי העולם. היא ייחודית וחדשנית בשל התאמתה לתחום פגיעות מיניות, לתרבות, לנורמות, לתהליכי העבודה ולמבנה המערכות הקיימות בישראל.

התכנית שמה לה מטרה לפתח, לשפר ולקדם את מודל העבודה, להיות הגוף המקצועי המוביל בישראל בתחום צדק מאחה בפגיעה מינית ומהתכניות המובילות בעולם בתחום זה.

התכנית הוקמה בראשית שנת 2011, ושותפים בה אנשי מקצוע בעלי ניסיון ומומחיות מתחומים רלבנטיים: נפגעי עבירות מין, עברייני מין, צדק מאחה-למעשה ולהלכה, טיפול משפחתי ובריאות הנפש, גישור, משפטים  ואקדמיה. 

התוכנית זוכה לייעוץ אקדמי ממומחים בתחום הצדק המאחה ובתחומי המשפטים והרווחה: פרופ' מיכל אלברשטין מאוניברסיטת בר-אילן ופרופ' אורי ינאי מהאוניברסיטה העברית בירושלים. נוסף על כך, 

מקיימת התוכנית קשרי עבודה מקצועיים, כנסים, ימי עיון ושיתופי פעולה עם ארגונים וגופים. ביניהם: איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית עלם-עמותה לנוער במצבי סיכון, הקליניקה לגישור ויישוב סכסוכים בפקולטה למשפטים באונ' בר-אילן, פרויקט השטח בתכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן באונ' בר-אילן, עמותת יחד מחושך לאור, והתחלה חדשה-מרכז לטיפול ואיבחון אוכלוסיית עוברי חוק.

כמו כן מקיימת התכנית קשרי עבודה ולמידה עם מומחים וגופים מובילים בתחום הצדק המאחה בעולם.

נגישות