fbpx
ד"ר בני יעקב

ד"ר בני יעקב

ד"ר בני יעקב- פסיכולוג, מגשר ומאמן בינלאומי בהליכי צדק מאחה. בעבר מנהל "מבנים אישיים" לייעוץ אישי זוגי, משפחתי וגישור במשך 21 שנה. מזה עשור מרצה לתואר שני באוניברסיטת בר אילן בקורס על "היבטים פסיכולוגיים של סכסוכי משפחה" (בפקולטה למשפטים ובתכנית הבינתחומית לניהול ויישוב סכסוכים). מרצה בתכנית לתעודה בצדק מאחה במחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן (2007). הקים את הפורום לצדק מאחה בישראל. נציג ישראל בפרויקט האיחוד האירופאי על התפתחויות הצדק המאחה באירופה. יזם ויו"ר הכנס הבינלאומי הראשון בישראל על אלימות קשה וצדק מאחה בהשתתפות נציגים מ 25 מדינות, באוניברסיטת בר-אילן (2006)

נגישות