fbpx
פני ליסט

רבקה פרייברג

עובדת סוציאלית, M.S.W, מומחית, בעלת ניסיון רב שנים בעבודה עם אוכלוסיית עוברי חוק מבוגרים, כקצינת מבחן בשירות המבחן למבוגרים, משרד הרווחה. דגש מיוחד בעבודתה הושם על היבטים תיאורטיים של תחום הפרקטיקה, על פיתוח תכניות אבחון וטיפול לאוכלוסיית המופנים ועל הדרכת עובדים והכשרתם המקצועית. הקימה את תכנית הצדק המאחה, "גפ"ן- גישור פוגע נפגע", במסגרת שירות המבחן ונמנתה עם צוות המנחים שלו. בין תפקידיה, הייתה מנהלת השירות במחוז ירושלים וסגנית מנהלת השירות. עברה קורס גישור וקורס ייעודי בהנחיית צדק מאחה.ממייסדות "בצדק" ומנחת תהליכים בתכנית.מעריכת מסוכנות עברייני מין, על פי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006.

נגישות