fbpx

על העמותה

תוכנית בצדק הינה תוכנית של המרכז הישראלי לגישות מאחות [ע"ר].

המרכז הישראלי לגישות מאחות מאגד אנשים, גופים ופעילויות התורמים לקידום התפיסה המאחה בישראל.

בין מטרותיו:

  • להפיץ, לקדם ולהטמיע את העקרונות המאחים,
  • להוות מוקד שישמש גוף ידע, הכשרה ליווי והטמעה של תהליכים מאחים בחברה בישראל,
  • להנגיש את הגישה המאחה ועקרונותיה במערכות חינוך, רווחה, סעד, תעבורה, סביבה, תעסוקה, ספורט, בריאות ועסקים בדמוקרטיה הישראלית
  • לפעול לקידום סובלנות, אחריות, שיוויון, שיח, הקשבה, ושיתוף בקרב קהילות וקהלים בישראל.

אתר הבית של העמותה: http://www.rpil.co.il

נגישות