צדק מאחה בפסיקה

לתכנית בצדק הגיעו מקרים/תהליכי צדק מאחה מתקיימים בשלבים השונים של ההליך המשפטי לרבות, לפני כתב אישום, לאחר כתב אישום, לקראת טיעונים לעונש באישור בית משפט בכלל זאת לאחר ריצוי מאסר. פניות נוספות מגיעות באמצעות גורמי הרווחה ברשויות המקומיות רובם בתאום מלא עם גורמי המשפט.
כך ניתן לראות בגזר דין מיום 30.12.2018:
מומלץ להתחיל לקרוא את הקטעים המסומנים החל מעמוד מספר 7

 

ממורקר-פלוני- גזר דין
נגישות