fbpx

אני שמח שאמרתי מה שאמרתי וששמעתי, קשה היה לי עם ההרגשה בפנים

עכשיו אני מעכל, מתאושש, בדרך חדשה

אני לא מבין איך זה קרה? אני כל הזמן חושב על זה 

הקשה ביותר עבורי היה החוסר וודאות, רציתי לדעת מה היא חושבת, מה היא רוצה

בהרגשתי גם אני קיבלתי ממנה משהו - היא איחלה לי בהצלחה 

חשבתי על הדברים ופתאום הבנתי שאני משתמש בכוח בכל מיני מצבים

ההתנהלות שלי היום שונה, אני יותר עדין. למדתי מהחוויה הזו

יתרונות לפוגע

אם פגעת מינית, באיש, אישה, ילד או ילדה, לאחרונה או בעבר, היו לכך תוצאות קשות בחיי הנפגע/ת.  סביר  להניח כי גם הקרובים לה/ו נפגעו, וכי גם מהלך חייך התקין הופר. אם אכן כך הוא הדבר, תכנית "בצדק" – צדק מאחה בפגיעות מיניות, עשויה לתת לך הזדמנות מיוחדת לעשות תיקון. התכנית מציעה הזדמנות להטיב עם האדם שפגעת בו, ובכך גם להטיב עם עצמך ועם היקרים לך. היא מאפשרת להתמודד עם הסיטואציה הקשה בדרך מכובדת ומכבדת של דיאלוג שתאפשר לך להבין, לתקן, לעשות סגירה (closure) ולהמשיך בחייך ממקום שלם ובריא יותר.
התכנית עשויה להתאים למקרה שלך בין אם התקיים הליך משפטי בעניין ובין אם לא.

כיצד תדע/י שהתכנית עשויה להתאים לך?

  • אם הנך בוגר מעל גיל 18.

  • אם הנך מכיר בכך שפגעת מינית ויש לך רצון להביא לאיחוי הפגיעה אצל הנפגעת.

מה תוכל להפיק מהתכנית?

  • התכנית נותנת לך הזדמנות לתת לנפגע/ת הכרה, שהפגיעה והסבל שעברו עליה נגרמו ממעשיך. ההכרה שלך חשובה לתהליך הריפוי וההתחזקות של הנפגע/ת ושל האנשים הנוספים שקשורים אליה ואליך.
  • התכנית נותנת לך אפשרות, לקבל אחריות על מעשה הפגיעה ולהביע חרטה, במקום שמקשיבים לך, במסגרת מובנית ומוגנת.

  • ניתנת לך הזדמנות, מיד ראשונה, לשמוע מה גרמו מעשיך וכן להסביר את עצמך.

  • זאת גם הזדמנות עבורך להבין עצמך טוב יותר.

  • התכנית מאפשרת לך להציע מעשים לתיקון נזקים שנגרמו מהפגיעה.

  • התכנית נותנת לך הזדמנות לחשבון נפש, אפשרות להרגיש טוב יותר עם עצמך ונקי יותר עם מצפונך.

  • התכנית נותנת הזדמנות לתקן ולחזק יחסי משפחה שנפגעו.

  • התכנית נותנת לך הזדמנות להציג הצדדים החיוביים שלך ולשפר תדמיתך בעיני החברה.

אם הדברים שנאמרו כאן מדברים אליך, אתה מוזמן לפנות לתכנית "בצדק", שם יפורטו בפניך כללי התכנית ובהתייעצות משותפת איתך תיבדק התאמת התכנית עבורך.
נגישות