fbpx

צדק מאחה בעולם ובישראל

תהליכי צדק מאחה בפגיעות מיניות בעולם מצויים בראשית דרכם . רוב התוכניות מתבצעות בשיתוף רשויות החוק ו/או בשילוב תהליכי אכיפת החוק. ההפניות מגיעות בעיקר בשלב ריצוי מאסר או לקראת שחרורו של הפוגע. מטרות התהליך הן: העצמת הנפגע, לקיחת אחריות ע"י הפוגע ושיתוף הקהילה.
גישת הצדק המאחה אינה מוכרת דיה לציבור הרחב בישראל, וזאת למרות שפועלות בארץ תכניות צדק מאחה בתחום המשפט הפלילי מזה שני עשורים, והיקף הפניות לתהליכי צדק מאחה הולך ומתרחב.
שתי התכניות הממלכתיות של צדק מאחה הפועלות בישראל בתחום המשפט הפלילי הן:
קד"ם, קבוצת דיון משפחתית לנוער עובר חוק בשיתוף המשרדים: רווחה, ביטחון פנים ומשפטים.
גפ"ן (גישור פוגע נפגע), מטעם שירות המבחן למבוגרים עוברי חוק – משרד הרווחה.
ייחודה של תכנית "בצדק" היא במומחיות הרב-תחומית בתחום הפגיעות המיניות, העומדת בבסיס פיתוח מודל העבודה וברקע המענה הניתן לפונות ולפונים. עוד מיוחדת התכנית במיקוד תהליכי הצדק המאחה בנפגעות ובנפגעי תקיפה מינית והצבתם במרכז התהליך, בשיתוף תומכים ונפגעי משנה באופן פעיל לאורך התהליך ובקיום דיאלוג אותנטי וישיר בין כל המשתתפים במהלך המפגש עצמו.
עד לאחרונה, בצד טיפול עמדה בפני נפגעים מפגיעות מיניות אפשרות אחת בלבד: פניה לערכאות משפטיות. עם הקמת תכנית "בצדק", ניפתחה בפני נפגעות ונפגעים אפשרות נוספת לקבלת מענה מקצועי המתייחס לצרכים רגשיים כגון: קבלת הכרה מהפוגע ומבני משפחה, קבלת פיצוי על נזקים שנגרמו להם וסגירת מעגל, ויצירת תחושה שנעשה צדק.
נגישות