סדנה באוניברסיטת בר-אילן, ינואר 2015

מחדרה של ממונה על מניעת הטרדה מינית- האם לצדק המאחה יש מקום בארגז הכלים של הממונה
נגישות