fbpx

לכל המתנגדים והמתנגדות לצדק מאחה, לכל הטוענות והטוענים שחייבים וחייבות להעניש פוגעים ופוגעות מינית, יש לי חדשות בשבילכם ובשבילכן: כבר בשנות ה-70 מחקרים בפסיכולוגיה הראו שעונש לא עוזר לשפר התנהגות. בוודאי שלא לתווך הארוך. במקרה של צדק מאחה, ישנה היכולת של הפוגע או הפוגעת להכיר בכך שהם או הן כאלה ולהתנצל. לצד זאת, ישנה היכולת של הנפגע או הנפגעת להסביר ולתאר לפוגע או הפוגעת את הפגיעה. לבסוף, להכרה המשותפת שלהם או שלהן בפגיעה יש ערך קריטי בהקטנת הפגיעה בקשרים בתוך המשפחה, החברה או הקהילה שבה שניהם/שתיהן חברים או חברות…
ביום שבו כולנו ננסה לאחות במקום להעניש, ללמד את הילדות והילדים שלנו לא לפגוע ולא להאשים אותן ואותם שלא התלוננו/דיברו על זה/התנגדו, נדרוש ונקיים שיוויון חברתי אמיתי – אז ורק אז תהיה פה חברה שבה פחות אלימות, פחות פגיעות מיניות ויותר חדשות טובות…

Carmit Klar Chalamish
פני לייסטלקריאת הפוסט המלא

נגישות