fbpx
איזו אישה אמיצה, כמה אומץ נידרש בכדי לפגוש את האיש שתקף אותה.
בתהליך של "בצדק"

איזו אישה אמיצה, כמה אומץ נידרש בכדי לפגוש את האיש שתקף אותה. בתהליך של "בצדק"

איזו אישה אמיצה, כמה אומץ נידרש בכדי לפגוש את האיש שתקף אותה. בתהליך של "בצדק" שני הצדדים מוגנים והם עוברים פגישות הכנה לקראת הפגישה המשותפת. ממש לא מוכרחים לסלוח ולקבל את הסליחה של הפוגע. לרוב נושא הסליחה כלל לא עולה בתהליך. נפגעות שסולחות, לפעמים בחלוף...
בימים האחרונים עולות עדויות של פגיעה מינית על ידי ארז דריגס הבמאי והשחקן מ"חזרות

בימים האחרונים עולות עדויות של פגיעה מינית על ידי ארז דריגס הבמאי והשחקן מ"חזרות

בימים האחרונים עולות עדויות של פגיעה מינית על ידי ארז דריגס הבמאי והשחקן מ"חזרות" (https://politicallycorret.co.il/erez/). תגובתו של ארז דריגס: "…. התנהגות שלי, התנהגות שפגעה בה, התנהגות שפגעה גם באחרות. אני מודע לכך, אני מבין זאת היטב ולכן עוד...
אני אתחיל משתי הצהרות:
אני מרוצה מאוד מהחשיפה המתמשכת של הטרדות ותקיפות מיניות

אני אתחיל משתי הצהרות: אני מרוצה מאוד מהחשיפה המתמשכת של הטרדות ותקיפות מיניות

אני אתחיל משתי הצהרות: אני מרוצה מאוד מהחשיפה המתמשכת של הטרדות ותקיפות מיניות שפורחת לאחרונה בזכות עיתונאיות וגופי תקשורת מסורים. אני פחות מרוצה מהאופן החלקי שבו הדיון/פעילות הפמיניסטית סביב החשיפות האלה מתפתח. ויותר באריכות: עכשיו, עם ניקוי האורוות הזה, נדרשת חשיבה...
קיים מנגנון כזה.
תוכנית 'בצדק" – תוכנית צדק מאחה בפגיעות מיניות , מקיימות תהליכ

קיים מנגנון כזה. תוכנית 'בצדק" – תוכנית צדק מאחה בפגיעות מיניות , מקיימות תהליכ

קיים מנגנון כזה. תוכנית 'בצדק" – תוכנית צדק מאחה בפגיעות מיניות , מקיימות תהליכי צדק מאחה כבר 10 שנים! יש פוגעים שלוקחים אחריות ורוצים לתקן ויש לא מעט נפגעות שרוצות לקבל הכרה ממי שפגע בהן ורוצות שהוא לא ימשיך לפגוע. מוזמנות ומוזמנים לאתר שלנו...

אין ולא יהיה מחירון / על חברה שלומדת להקשיב למי שרק עכשיו למדו לדבר לפעמים מב

אין ולא יהיה מחירון / על חברה שלומדת להקשיב למי שרק עכשיו למדו לדבר לפעמים מבצבצת לה איזו פנטזיה או תקווה שמישהו יטרח לייצר עבורנו חוברת עם הוראות הפעלה. כללים סדורים ומנומקים שיאותתו לנו איך בדיוק לנהוג כשמתפוצצות פרשיות רגישות, כמו הטרדה מינית של אדם מוכר או צדדים...
נגישות