fbpx

אני מרגישה שחזרתי לאיזשהו איזון, זה נגמר וממשיכים...

התהליך פתח בפני את האפשרות לנהל דיאלוג ולהגיע להסכם שאי אפשר היה להגיע אליו...

מאד היה אכפת לו. זה מה שאפשר לי להמשיך הלאה ולהיות מה שאני...

הדבר המאוד חשוב מהמפגש היה שהוא אמר לי שהוא מצטער, הוא מכיר במה...
נגישות