fbpx

ההתנהלות שלי היום שונה, אני יותר עדין. למדתי מהחוויה...

חשבתי על הדברים ופתאום הבנתי שאני משתמש בכוח בכל מיני...

הקשה ביותר עבורי היה החוסר וודאות, רציתי לדעת מה היא חושבת, מה היא...
נגישות