fbpx

תכנית "בצדק" מקדמת את המחקר בישראל בנוגע לתהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית!
שלוש מהחוקרות שהציגו את ממצאיהן בפאנל שנערך בבית הספר לקרימינולוגיה ביצעו את מחקריהן תוך שיתוף פעולה עם תכנית "בצדק" ועם נפגעות רבות שהשתתפו בתהליך בתכנית "בצדק" והסכימו להתראיין ובכך תרמו לקידום הידע בנושא.
ד"ר ועו"ד בת עמי ברוט (2014) בדקה את תפיסותיהן של נפגעות ביחס לאפשרות של קיומו של תהליך צדק מאחה במקרים של פגיעות מיניות ואת תהליך קבלת ההחלטות בנוגע אליו ובנתה כלי עזר של "מבחן צרכים" לגבי בחירת ההליך המתאים לכל נפגעת.
ד"ר ועו"ד כרמית קלר -חלמיש (2017) הדגימה במחקרה את האופן שבו באים לידי ביטוי העקרונות הכלליים של יישוב סכסוכים המגולמים בעקרונות גישת הצדק האלטרנטיבי תוך התמקדות בצדק מאחה במקרים של פגיעה מינית במשפחה.
נטלי הדר (2019) חקרה את מקומה של הסליחה בתהליך צדק מאחה במקרים של פגיעות מיניות ובחנה את הדינמיקה בתהליך תוך בחינה של השלבים השונים מנקודת מבטן של הנפגעות וככלי אפשרי להטבה במצבן.

מחקרים נוספים כבר בדרך!
לקריאת הפוסט המלא

נגישות