fbpx

ברוריה כותבת בפוסט המדהים: הלינק בהמשך.
"השינוי שאנחנו מייחלים בחברה לא יכול לקרות גם אם נעשה עוד 1000 קמפיינים וננסה לשכנע נשים לצאת ממערכות יחסים אלימות. השינוי יקרה כשנטפל ב-2 הצדדים…. בהבנה מהי אלימות".
הגיע הזמן שנשנה את התפיסה המדירה את הפוגעים, הגיע הזמן שנקשיב וננסה לטפל גם בהם.
תכנית "בצדק" אינה טיפולית ועיקרה עוסק במתן מענה להשלכות ולנזקים שנגרמו לנפגעות.ים. עם זאת, התכנית מאפשרת לפוגעים.ות לקחת אחריות, להבין את הפגיעה ולעשות שינוי בחייהם.
מזמינה אתכן.ם להיכנס לאתר של "בצדק":
https://betsedek.org.il/
ולקרוא את הפוסט של ברוריה:

תוכנית צדק מאחה בפגיעות מיניות – תכנית בצדקלקריאת הפוסט המלא

נגישות