fbpx
ביום רביעי, 28.2.2017 התכנסנו בחדר המחנה הציוני בכנסת, כדי לקחת חלק בשולחן עגול בנושא צדק מאחה, אותו כינסה חברת הכנסת מירב מיכאלי. בשולחן העגול השתתפו נציגים של פרקליטות המדינה, הסנגוריה הציבורית, שירות המבחן למבוגרים, שירות המבחן לנוער, הרשות לשיקום האסיר. לצידם השתתפו ד"ר טלי גל – מומחית לצדק מאחה מהאקדמיה ונציגות החברה האזרחית – מעמותת קד"ם ילדים ונוער, מוזאיקה ותכנית "בצדק" – צדק מאחה בפגיעה מינית.

ח"כ מירב מיכאלי כינסה את השולחן העגול במטרה לקבל תמונה רחבה מתוך האקדמיה, הרשויות העוסקות בנושא ומתוך השטח בכל הנוגע לצדק מאחה ולדרכי יישומו בארץ ובעולם. מהלך זה נועד לקדם את החקיקה בתחום באופן מיטבי, אחראי ומועיל, ועל כך היא ראויה לכל הערכה.

נגישות