fbpx

שיח מאחה בפגיעות מגדריות – שולחן עגול

ביה"ס לקרימינולוגיה ועיריית חיפה שמחים להזמינכם ליום עיון בנושא

הערך הקהילתי של שיח מאחה

יום רביעי 22.5.2013, בית הסטודנט, אוניברסיטת חיפה

 

8:30–9:00      התכנסות

9:00–9:30      ברכות

מר יונה יהב, ראש העיר חיפה

פרופ' גוסטבו מש, דיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה

פרופ' צבי איזיקוביץ', ראש ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה

מר פיני וגמן, ראש מערכת השירותים החברתיים והקהילה, עיריית חיפה

9:30–10:00    ד"ר טלי גל, ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה

                        מהו צדק מאחה, מהו שיח מאחה   

10:00–11:00 הרצאת אורח

                        פרופ' אבי שגיא, אוניברסיטת בר-אילן ומכון שלום הרטמן

                        ה"אנחנו" הישראלי, שאלת הסולידריות והדיאלוג

11:00–13:00 שולחנות עגולים בהשתפות הקהל

  1. 1. שיח מאחה במערכת החינוך

       מנחה: גב' דליה טאובר, המרכז הישראלי לגישות מאחות

  1. שיח מאחה במערכת הרווחה – הליכי הגנת הילד

מנחה: גב' ליאורה עוזר, עמותת קדם ילדים ונוער

  1. שיח מאחה בקהילה – הידברות בין קבוצות ובין יחידים בקהילה

       מנחה: גב' רינה ריטר, שירות המבחן לנוער

 

 

צדק מאחה בהליכים הפליליים

       מנחה: גב' אתי רחמים, אוניברסיטת בר-אילן

  1. שיח מאחה ברווחה – עוני, אבטלה ודרי-רחוב

מנחה: גב' דנה שגב, אוניברסיטת בר-אילן

  1. שיח מאחה בסיעוד – קשישים ואנשים עם מוגבלויות

מנחה: עו"ד יעל עזרתי, "גושרים" גישור והדרכה

  1. שיח מאחה בפגיעות מגדריות

מנחה: גב' פני לייסט, קואליציית "בצדק"

  1. ילדים ונוער

מנחה: גב' ליאת שוסטרי, הרשות לשיקום האסיר

 

13:00–13:30 ארוחת צהריים קלה

13:30–14:30 התכנסות במליאה להצגת תוצרים

14:30–15:30 מגיבים

                        ראש העיר, מר יונה יהב: לקראת חיפה עיר מאחה

נשיא האוניברסיטה, מר עמוס שפירא: שיח מאחה באוניברסיטת חיפה

 

 

 

 

ההשתתפות ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש

נגישות