fbpx


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=990455874377265&id=848597391896448סכסוכים שבתחום הדין הפלילי וגישור – גישת הצדק המאחה

במסגרת הרצאה של עו"ד כרמית קלר חלמיש, בנושא צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית, אתמול נחשפתי לתפיסה הייחודית של הצדק המאחה. תוכניות ייחודיות המשלבות בין טיפול למשפט ושואבות את ערכיהן, בין היתר, מתחום הגישור.

לפי גישה זו, ההליך מתמקד בצרכי הקורבנות וכן גם בצרכי הפושעים, במקום בצורך למצות את החוק היבש, או להסתפק בלהעניש את העבריין. הרעיון מבוסס על כך שפגיעה במבצע העבירה אינה תמיד יעילה לחברה ולקרבן העבירה. לעומת זאת, התמודדות של העבריין עם מעשיו, קבלת אחריות מצדו, גינוי מצדו של העבירה שביצע ושל הפגיעה באדם אחר, בקשת סליחה ופיצוי ע"י הקורבן, כל אלה מאפשרים איחוי של הפגיעה ועוזרים לקורבן להתאושש מהחוויה שעבר.

בקיצור, הרעיון הוא לעשות צדק ולא רק משפט…. מה דעתכם?


לקריאת הפוסט המלא

נגישות