fbpx


…."לפני כמה ימים פנתה אלי אחת המתלוננות באחת הפרשיות המדוברות לאחרונה וסיפרה לי איך כך פעם שהיא רואה את פניו של התוקף בטלוויזיה לבה נחמץ. עם כל הכאב שהיא חווה, היא מוצאת מקום גם לכאוב עליו. היא אמרה שהיא לא יכולה לחלוק את הרגש הזה. שאחרים חושבים שהיא נשמעת משוגעת ואיך היא מעזה לרחם עליו. הרגעתי אותה שהיא הכי אנושית שיש. שאלה מאיתנו שמסוגלים למצוא בתוכם את החמלה והסליחה לא רק כלפי עצמם, אלא לפעמים אפילו כלפי מי שאחראי למצבם הנוכחי, אלא בעיני הם הכי מתקדמים שאפשר במסע."

http://www.onlife.co.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94/124967/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A1-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-11

נועה מימן: לסלוח לעצמך זה חלק בלתי נפרד בתהליך ההחלמה מאונס

ONLIFE.CO.IL


לקריאת הפוסט המלא

נגישות