fbpx

ביום שני ה1.3.2021 התכנסנו בזום, כדי לקחת חלק בשולחן עגול בנושא צדק מאחה, ולחשוב ביחד

איך נכון להטמיע את תהליך הצדק המאחה בעבירות מין.

השתתפו במפגש:

אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית,

גליה ניב, אחראית על תחום הטיפול והשיקום בעברייני מין בגירים/שרות המבחן,

עו"ד דניה קופמן, המחלקה למשפט פלילי | ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים,

טובה הלפמן, עו"ס, ראש תחום עברייני מין בשרות בתי הסוהר,

יפעת רוזיליו, מפקחת ארצית עבריינות מין,  הרשות לשיקום האסיר,

פרופ' מיכל אלברשטיין, מנהלת אקדמית של מערך הקליניקות ושל הקליניקה לגישור וישוב סכסוכים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן,

עו"ד מיכל גולד, מתאמת בין משרדית למניעת עבריינות נוער, משרד המשפטים,

עו"ד רחל מטר, מנהלת מחלקה הפלילית, פרקליטות המדינה,

עו"ד רונית עמיאל, פרקליטת מחוז מרכז (בדימוס),

ד"ר שקמה ניצן בירן, מנהלת תחום הליכים חלופיים, שרות המבחן,

שרון איתן, קרימינולוגית שיקומית, דוקטורנטית לקרימינולוגיה,

תמי עשת, קרימינולוגית קלינית.

 

נגישות