fbpx

לרגל יום המאבק באלימות כלפי נשים:
איך ייתכן שמכל 10 תיקי אונס, יותר מ-9 ייסגרו בלי כתב אישום???
הידעתם שרק כ-13% מנפגעות ונפגעי תקיפות מיניות שמגיעים לקבלת עזרה במרכזי הסיוע ובבתי החולים מחליטים להגיש תלונה במשטרה??? (עפ"י הדו"ח השנתי של מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית אשר מוגש היום לכנסת).
יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, ח"כ עודד פורר, אמר : "לפי מרכז המחקר
והמידע של הכנסת, שיעור מגישי התלונה במשטרה קטן אף יותר ועומד רק על
שלושה אחוזים מכלל הנפגעות והנפגעים".
הייתכן?
מדוע נפגעות ונפגעי פגיעה מינית לא מגישים תלונה?
הסיבות הן רבות. , החל – מגורמים תוך אישיים, דרך – גורמים משפחתיים, גורמים חברתיים, חוסר אמון בתהליכים המשפטיים, וכלה – בעובדה שלרב הליכים משפטיים אינם עונים על צרכיהם ואינם מצליחים להרגשתם להגיע לחקר האמת.
תכנית "בצדק" שמה לה למטרה לתת מענה לצרכים הייחודיים של כל נפגעת ופוגע ולהציע שירות נוסף לסל השירותים המוצע לנפגעות ולנפגעים.
כל מי שנבצר ממנו להביא את עניינו לטיפול הרשויות
מוזמן להיכנס לאתר: betsedek.org.il
או לכתוב לנו: betsedek@gmail.com
https://m.ynet.co.il/articles/58497490
לקריאת הפוסט המלא

נגישות