fbpx

כרמית ואתי-קטן

ביום רביעי, 17.05.2017, השתתפו נציגות תכנית "בצדק", אתי רחמים וכרמית קלר חלמיש,  בכנס  האגודה הישראלית לקרימינולוגיה- "פשיעה, קורבנּות ומערכת אכיפת החוק: היבטים מקומייםובינלאומיים". ההרצאה, שהייתה חלק ממושב שעסק בצדק מאחה וחלופות אשר נוהל ע"י ד"ר טלי גל, התמקדה בהיבטים בינלאומיים של צדק מאחה בעבירות מין והמקרה הישראלי; קווים משותפים והיבטים ייחודיים. בהרצאה נסקרו תכניות שונות בעולם המקיימות תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית ונדונו קווי הדמיון והשוני בין התכניות והמדינות השונות והסיבות לכך.

 

נגישות