fbpx

גם מבקר המדינה מצטרף להמלצה לקדם תהליכי צדק מאחה בפגיעות מיניות!
דוח מבקר המדינה (70ב) שהתפרסם אתמול עוסק ביישום החוק למניעת הטרדה מינית. הדו"ח מדגיש, בין היתר, כי על משרד המשפטים לפעול לחיזוק נתיבי פעולה חלופיים כצדק מאחה כשלב מובנה בהליכים הפליליים והמשמעתיים הנוגעים לעבירות הטרדה מינית, וזאת לנוכח מיעוט ההליכים במשטרה ובפרקליטות, ולנוכח חוויותיהן הקשות של נפגעות תקיפה מינית בהליך הפלילי.
בשונה ממה שנכתב בדוח המבקר, לתכנית "בצדק" מגיעות פניות בעיקר מנפגעים.ות ומפרקליטים שמנהלים את התלונה ולא ביוזמת הסניגורים או שירות המבחן. רוב הפניות לתכנית "בצדק" מגיעות מנפגעים.ות שבוחרים לא להגיש תלונה ושעדיין לא חלה התיישנות במקרה שלהם.
תכנית "בצדק" מקיימת תהליכים כחלופה או בשילוב ההליך הפלילי.
לקריאת הפוסט המלא

נגישות