fbpx

גם במלחמה בין המינים יש חוקים /
שנה למהפכת MeToo, הגיע הזמן לחשוב על השלב הבא:
הבחנה בין הפלילי לפוגעני, ענישה מידתית – ואפשרות למחילה /
אווה אילוז, הארץ 26.10.2018

מאמר חשוב מעין כמותו , ממש בתפיסת הצדק המאחה – תקיפה מינית אינה בהכרח, הפרה של החוק, ולא תמיד ניתנת לתיקון באמצעות מערכות החוק או באמצעות הטלת עונש ולא כל פוגע מינית הוא עבריין מין.
במאמר החשוב אווה כותבת בין השאר על הרשת החברתית שנוטה לבלבל בין הפלילי לפוגעני ובין הפוגעני והטפל ובכך היא עלולה לסכן את כוחה המוסרי. לדוגמה התגובות בעינינו של של ארי שביט היו נחרצות ומאשימות גם אותו וגם את ד"ר קמיר שראיינה אותו. במקום לקיים לדון בשאלות החשובות שהעלתה, שניהם הפכו לנאשמים. "בית המשפט הציבורי פסק: הרחקה לנצח של הפושע".
התגובות היו דורסניות כלפי אדם שלקח אחריות, הודה, התנצל למרות שהחוק לא הגדיר את מעשיו כעבירה פלילית.
אם כך, אם אין מקום להתנצלות ואין בעולם שלנו מידתיות ומחילה מדוע שהפוגעים לא ימשיכו להכחיש, להאשים את מי שפגעו בו , להתנער מאחריות ולעולם לא להתנצל???

https://www.haaretz.co.il/…/th…/.premium-MAGAZINE-1.6577683…

תפישת הצדק מאחה מדגישה את המחויבות של הפוגע להכיר באחריותו למעשה הפגיעה. משמעות לקיחת האחריות היא שהפוגע יכיר בפגיעה, יבין אותה ואת ההשלכות שהמעשה גרם, ויפעל למען תיקון ואיחוי הפגיעה.
ניתן לקרוא יותר על תכנית "בצדק" באתר:
www.betsedek.org.ilלקריאת הפוסט המלא

נגישות