fbpx

בימים האחרונים עולות עדויות של פגיעה מינית על ידי ארז דריגס הבמאי והשחקן מ"חזרות" (https://politicallycorret.co.il/erez/). תגובתו של ארז דריגס: "…. התנהגות שלי, התנהגות שפגעה בה, התנהגות שפגעה גם באחרות. אני מודע לכך, אני מבין זאת היטב ולכן עוד לפני הדברים שהיא כתבה עשיתי כל מה שדרוש כדי להשתנות……. התהליך הזה הוא אישי, הוא עדיין לא הסתיים ואני מקווה שאוכל בבוא העת להתנצל בפני אלו שפגעתי בהן…."
אין ספק שמשפט כמו: "אם אאנוס אותך את תרוויחי מזה" והתבטאויות נוספות דומות הן פוגעניות מאד, בעלות אופי מיני ויש לגנות אותן מכל וכל. לתהליכי הצדק המאחה יש עמדה חד משמעית המגנה את הפגיעה אך מאפשרת גם לפוגע להיות חלק מתהליך של שיקום ותיקון.
האם בכל מקרה של פגיעה מינית נבקש שהפוגע יכנס לכלא, יסבול… עודלקריאת הפוסט המלא

נגישות