fbpx

ביום רביעי 17.5.2017, השתתפו נציגות תכנית "בצדק", אתי רחמים וכרמית קלר חלמיש, בכנס האגודה הישראלית לקרימינולוגיה- "פשיעה, קורבנּות ומערכת אכיפת החוק: היבטים מקומיים ובינלאומיים". ההרצאה, שהייתה חלק ממושב שעסק בצדק מאחה וחלופות אשר נוהל ע"י ד"ר טלי גל, התמקדה בהיבטים בינלאומיים של צדק מאחה בעבירות מין והמקרה הישראלי; קווים משותפים והיבטים ייחודיים. בהרצאה נסקרו תכניות שונות בעולם המקיימות תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית ונדונו קווי הדמיון והשוני בין התכניות והמדינות השונות והסיבות לכך.
לקריאת הפוסט המלא

נגישות