fbpx


ביום ג', 13.10.15, בין השעות 8:30-15:00, במרכז המורים בבאר שבע, יתקיים יום עיון ולמידה בנושא "פגיעות מיניות בין אחאים".
הכניסה ללא תשלום. מספר המקומות מוגבל. הרשמה מראש תבטיח שמירת מקום עד השעה 9:00. לפרטים והרשמה: ענב"ל
[email protected] טלפון- 08-6417301, שלוחה 2.

בתכנית:
קל וכיבוד התכנסות 8:30-9:00
וברכות פתיחה 9:00-9:30
גב’ דליה לב שדה – מנהלת שרות ילד ונוער, משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מר יאיר באר – מנכ”ל עמותת יחדיו
גב’ אתי כהן – מנהלת אגף הרווחה בבאר שבע
גב’ איזבל סרי לוי – מפקחת ארצית בנושא פגיעות מיניות בילדים ובני נוער,
שירות ילד ונוער, משרד הרווחה והשירותים החברתיים
9:30-10:30 “ושבו אחים לגבולם – על הדינמיקה האישית והבינאישית שבפגיעה בין אחאים”
ד”ר עפרית ברמן שפירא, פסיכואנליטיקאית, האוניברסיטה העברית בירושלים,
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.
קצרה הפסקה 10:30-10:45
10:45-11:50 “אני אחיך אל תשכח – על האתגר הגדול בהכלת המורכבות בדינמיקת הפגיעה
המינית בין אחאים”
גב’ איריס ישראלי, פסיכולוגית קלינית
11:50-13:00 “מראות מחדר הטיפול”, תיאטרון פלייבק באר שבע
צהרים הפסקת 13:00-13:45
13:45-14:50 “וגר זאב עם כבש? – על הבניית מוגנות ואינטגרציה בתהליך הטיפולי”
מר גיא עינת, קרימינולוג ופסיכותרפיסט
ותודות סיכום 14:50-15:00


לקריאת הפוסט המלא

נגישות