fbpx

בהמשך לפוסט שלי מלפני שבוע, אמנם לא הגשתי תלונה נגד אותו אדם שהטריד, אבל כן סיפרתי מה שקרה. מי שסיפרתי לו/ה האמינו לי באופן מלא. קיבלתי תמיכה, ואני בסדר גמור. כתבתי את הסיפור הזה כדוגמה למצב – למה נשים לא מתלוננות, ולמה חשובה התמיכה החברתית שלא קשורה בהליכים פליליים/משמעתיים כאלה ואחרים.
האמת, כרגע מבחינתי אין מה להתלונן עליו. הוא לא עושה את זה לנשים אחרות ואני קיבלתי את התמיכה החברתית שהייתי זקוקה לה. גם אם יקבלו את התלונה שלי באופן מלא, זה לא שווה את המחיר שאעבור בדרך. גם אין לי עניין בענישה שלו. מה שאני רוצה, אלה לא דברים שהליכים פליליים או משמעתיים יכולים לתת לי.
הליכים פליליים ומשמעתיים ממוסגרים באופן מאוד ספציפי ויש מעשים ברורים בהם ניתן לנקוט בסופם. אין לי עניין במעשים האלה. וזאת… עודלקריאת הפוסט המלא

נגישות