fbpx


"תיקים של הטרדה ופגיעה מינית מתאפיינים לעתים קרובות בהעדר ראיות: מילה שלו מול מילה שלה. שבעים אחוז מתיקי עבירות המין נסגרים בגלל חוסר ראיות. זה מה שעושה את החקירות האלה סבוכות וקשות כל כך, וזה גם מה שמאפשר לטעון על הקלות שבה ניתן להכניס גבר חף מפשע למעצר. במקרה כזה, שבו אין ראיות כלל ובין העדויות של שני הצדדים יש פער עצום, מחליטים במשטרה או בפרקליטות שגם אם המתלוננת מדברת אמת, אין סיכוי להגיע להרשעה – וסוגרים את התיק." –

על המאפיינים הייחודיים של עבירות מין, שמערכת המשפט לא תמיד מצליחה להתמודד איתם…..

אשה נכנסת לתחנת משטרה והורסת לגבר את החיים. האם התסריט הזה אפשרי?

כמה פעמים זה באמת קורה? תופתעו לדעת. כל האמת על תלונות שווא בישראל


לקריאת הפוסט המלא

נגישות