fbpx

אני אתחיל משתי הצהרות:
אני מרוצה מאוד מהחשיפה המתמשכת של הטרדות ותקיפות מיניות שפורחת לאחרונה בזכות עיתונאיות וגופי תקשורת מסורים.
אני פחות מרוצה מהאופן החלקי שבו הדיון/פעילות הפמיניסטית סביב החשיפות האלה מתפתח.
ויותר באריכות:
עכשיו, עם ניקוי האורוות הזה, נדרשת חשיבה רחבה ועמוקה יותר של מה עושות הלאה. כי החשיפות מביאות אותנו למצב שבו יש נשים פגועות מחד, וגברים פוגעים מאידך, כולם ממשיכים להתקיים בינינו ולצדנו (מלבד מעטים, רובם לא יישבו בכלא, וגם אין בכך צורך ממשי), והחיים צריכים להימשך. המשך ההתמקדות בסיפור פגיעה מסוים שוב ושוב דרך המעגל של "חשיפה – דרישה לגינוי – המשך חשיפה של קורבנות נוספים – דרישה לביטול קיומו של הפוגע" תוקעת אותנו. אני חושבת שזו אחריותי לעצב את העולם כפי שהייתי רוצה… עודלקריאת הפוסט המלא

נגישות