fbpx

חדשות

לקריאת הפוסט המלא

@sol antro על צדק מאחה ולקיחת אחריות. שלשום פרסמתי פוסט קשה ובו תיאורים על בחו

@sol antro על צדק מאחה ולקיחת אחריות. שלשום פרסמתי פוסט קשה ובו תיאורים על בחור שפגע בי בצורה קשה בתום מערכת היחסים ביננו, שהייתה גם ככה לא מערכת יחסים בריאה ומתפקדת. נפגשנו היום אחרי 3 שנים של שתיקה - חוץ מהודעה ששלחתי לו לפני חודש, והודעות שהוא שלח כשהפוסט...

על צדק מאחה ולקיחת אחריות. שלשום פרסמתי פוסט קשה ובו תיאורים על בחור שפגע בי בצ

על צדק מאחה ולקיחת אחריות. שלשום פרסמתי פוסט קשה ובו תיאורים על בחור שפגע בי בצורה קשה בתום מערכת היחסים ביננו, שהייתה גם ככה לא מערכת יחסים בריאה ומתפקדת. נפגשנו היום אחרי 3 שנים של שתיקה - חוץ מהודעה ששלחתי לו לפני חודש, והודעות שהוא שלח כשהפוסט הגיע אליו....

במסגרת חודש הסליחות תכנית "בצדק" מבקשת להדגיש שסליחה אינה חלק מתהליך הצדק המאחה.

במסגרת חודש הסליחות תכנית "בצדק" מבקשת להדגיש שסליחה אינה חלק מתהליך הצדק המאחה.

במסגרת חודש הסליחות תכנית "בצדק" מבקשת להדגיש שסליחה אינה חלק מתהליך הצדק המאחה. סליחה אינה משנה את העבר, היא אינה מטרה ולא מתקיים שיח על האפשרות לסליחה. כאשר כל אחד מאיתנו מתייחס לסליחה למה הוא מתכוון? האם סליחה מנקודת מבטה של הנפגעת? של הפוגע? היחסים ביניהם?...

לקריאת הפוסט המלא

לקריאת הפוסט המלא

ארד לוקח אחריות על הפגיעות המיניות שביצע לאורך השנים, מתנצל ומבטא צער ובושה, מכי

ארד לוקח אחריות על הפגיעות המיניות שביצע לאורך השנים, מתנצל ומבטא צער ובושה, מכיר בפגיעה ופועל כדי לתקן את הפגיעה. הלוואי שנראה יותר פוגעים מדברים ומשתפים בתחושות שלהם מבלי שנאבד את יכולת ההקשבה, הדיאלוג והשיח בינינו. יש עדיין משמעות למילים! האם אנחנו יכולים.ות...

לקריאת הפוסט המלא

נגישות