fbpx

חדשות

The Art and Science of Apologizing

✺עכשיו זה רשמי: כך מדענים טוענים שאתם צריכים לבקש סליחה✺ לפי המשנה, "עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר; שבין אדם לחברו – אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו". במלים אחרות, בעבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו – יבקש סליחה...

פגיעה לא חייבת להיות עבירה. המילים הללו, שתימצתה עבורי מומחית לצדק מאחה, חשוב

פגיעה לא חייבת להיות עבירה. המילים הללו, שתימצתה עבורי מומחית לצדק מאחה, חשובות ככ משום שהן מתעקשות להסתכל על פגיעה מינית לא רק כסעיף בספר החוקים אלא גם כעיוות מוסרי הפוגע בנפגעות וגם בקהילה. אנחנו יודעות שההליך הפלילי, מכל מיני סיבות, נותן מענה מאוד מסויים...

תיקון, לא נקמה Chen Sror Artzi ידיעות אחרונות פרסום האונס הקבוצתי באילת גירד

תיקון, לא נקמה Chen Sror Artzi ידיעות אחרונות פרסום האונס הקבוצתי באילת גירד בחוזקה את יצר הנקמה שטמון בכולנו. איזה איחולים לא שמענו? קריאה לסירוס פומבי, להוצאה להורג, לריקבון בכלא עד קץ הימים של החשודים באונס. הדרישות הללו, המעשיות והמעשיות פחות, מגיעות מהמקום...

לקריאת הפוסט המלא

לקריאת הפוסט המלא

@sol antro על צדק מאחה ולקיחת אחריות. שלשום פרסמתי פוסט קשה ובו תיאורים על בחו

@sol antro על צדק מאחה ולקיחת אחריות. שלשום פרסמתי פוסט קשה ובו תיאורים על בחור שפגע בי בצורה קשה בתום מערכת היחסים ביננו, שהייתה גם ככה לא מערכת יחסים בריאה ומתפקדת. נפגשנו היום אחרי 3 שנים של שתיקה - חוץ מהודעה ששלחתי לו לפני חודש, והודעות שהוא שלח כשהפוסט...

על צדק מאחה ולקיחת אחריות. שלשום פרסמתי פוסט קשה ובו תיאורים על בחור שפגע בי בצ

על צדק מאחה ולקיחת אחריות. שלשום פרסמתי פוסט קשה ובו תיאורים על בחור שפגע בי בצורה קשה בתום מערכת היחסים ביננו, שהייתה גם ככה לא מערכת יחסים בריאה ומתפקדת. נפגשנו היום אחרי 3 שנים של שתיקה - חוץ מהודעה ששלחתי לו לפני חודש, והודעות שהוא שלח כשהפוסט הגיע אליו....

במסגרת חודש הסליחות תכנית "בצדק" מבקשת להדגיש שסליחה אינה חלק מתהליך הצדק המאחה.

במסגרת חודש הסליחות תכנית "בצדק" מבקשת להדגיש שסליחה אינה חלק מתהליך הצדק המאחה.

במסגרת חודש הסליחות תכנית "בצדק" מבקשת להדגיש שסליחה אינה חלק מתהליך הצדק המאחה. סליחה אינה משנה את העבר, היא אינה מטרה ולא מתקיים שיח על האפשרות לסליחה. כאשר כל אחד מאיתנו מתייחס לסליחה למה הוא מתכוון? האם סליחה מנקודת מבטה של הנפגעת? של הפוגע? היחסים ביניהם?...

לקריאת הפוסט המלא

נגישות