fbpx

עכשיו אני יכולה לגבש מחדש את הזהות שלי, לגלות מי אני ומה אני רוצה לעשות. אני מרגישה שאני מתחילה לחיות. זאת הרגשה של לידה מחדש. עד שעברנו את התהליך לא הצלחתי כל כך לתפקד.

נגישות