fbpx

התהליך עשה לי המון. נתן לי הרבה כוחות ופרופורציות על כל מיני נקודות קשות שלי
נתן לי כוחות להתמודד עם זה. היכולת להצליח לראות מעבר לפגיעה ולגייס את הכוחות לראות את זה גם במקומות אחרים, בסיטואציות אחרות.

נגישות