fbpx

✺עכשיו זה רשמי: כך מדענים טוענים שאתם צריכים לבקש סליחה✺

לפי המשנה, "עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר; שבין אדם לחברו – אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו". במלים אחרות, בעבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו – יבקש סליחה ודברי ריצוי, עוד קודם יום הכיפורים.

כולנו ביקשנו סליחה ממישהו פעם. כולנו פגענו, התחרטנו, ופנינו לצד הנפגע בתקווה למחילה. גם אם אתם לא נוהגים לצום ביום כיפור, וגם אם אתם נוהגים שלא לחכות ליום עצמו כדי לבקש מחילה, הנה כמה דברים מעניינים שהמדע עצמו הסיק לגבי בקשת חרטה וסליחה.

מאמר מקיף בכתב העת האמריקאי The Atlantic מפברואר האחרון, עסק בדיוק בסוגיה הזו: מהי בקשת סליחה "מוצלחת"? במלים אחרות, איך נבקש סליחה, ואכן נקבל על המעשה שלנו מחילה?… More


The Art and Science of Apologizingלקריאת הפוסט המלא

נגישות