fbpx

נפגעת

זו הייתה ההזדמנות שלי לדבר. רואים שיש פה נכונות מכל המשפחה להגיע לדרך...

נפגעת

יצאתי מאד מרוצה מהתהליך שנתן לי את הפוש הראשון ומאז אני רק עולה...

נפגעת

התהליך פתח בפני את האפשרות לנהל דיאלוג ולהגיע להסכם שאי אפשר היה להגיע אליו...
נגישות