fbpx

תכנית "בצדק" מקיימת תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית גם בשלבים שונים של ההליך הפלילי.
מעניין לראות את התייחסותו של בית המשפט לתהליך צדק מאחה בגזר הדין תפ"ח 42630-06-16 שעסק בפגיעה מינית בקטינה על ידי אחיה. בית המשפט קבע כי המפגש עם אחיה בתהליך "אפשר לנפגעת העבירה להשמיע את קולה, לשאול שאלות, לקבל התנצלות כנה, להשיב לעצמה את השליטה על חייה, ולסלול לעצמה דרך לשיקום וריפוי.." ומוסיף "נוכח הטיפול המקצועי בקטינה ובנאשם, התמיכה והמעורבות של כל בני המשפחה, והליווי הרגיש של שירות המבחן, נראה כי הליך ה"צדק המאחה" שהתקיים העצים את על המעורבים בו.."

לפרטים נוספים על התכנית: https://betsedek.org.il/
ליצירת קשר: betsedek@gmail.com

@nataliehadar
@פני לייסט
לקריאת הפוסט המלא

נגישות