fbpx

שמחות לבשר על הכשרה נוספת למנחות ומנחי תהליכי צדק מאחה המקרים של פגיעה מינית.
פרטים נוספים בתגובות הראשונות.
מספר המקומות מוגבל.
לקריאת הפוסט המלא

נגישות