fbpx

בהתרגשות רבה אני מודיעה על קול קורא לפרס גילי בן עמי למחקר ועשייה בתחום נפגעי העבירה. הפרס, הראשון בארץ בתחום זה, נקרא על שמו של חברנו היקר, שדאג לעולם ולבני אדם יותר מאשר לכל דבר אחר, ואהבתו הענקית מלווה את כל חבריו לנצח. הפרס יוענק על ידי הקריה האקדמית אונו והפורום המולטי-דיסציפלינרי לחקר תחום נפגעי העבירה, בכנס שיתקיים ביום 22.1.20.

הפרס מיועד לחוקרים ולעושים בתחום הנפגעים ובחירת הזוכה תיעשה על ידי וועדה מקצועית, שאנו מתכבדים בחבריה. כל הפרטים בתמונה המצורפת, ובקרוב יהיה גם קישור.

אם אתם מכירים חוקרת או אשת עשייה בתחומים אלה (וכמובן שגם חוקר או עושה) – במשפט, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, או כל תחום רלוונטי אחר – מוזמנים להציע!

מוזמנים גם לשתף ולהפיץ בכל דרך.

לקריאת הפוסט המלא

נגישות